🎉 We vieren 15 jaar Infento! 🌟 Geniet tijdelijk van uitzonderlijke kortingen op onze geweldige kits, tot wel €200 korting! 🤩 d h m s
🚚 Bestel voor 16:00 uur, vandaag verstuurd
🥇 Bekroond tot Beste Speelgoed in EU & VS
⭐ 4.7 uit 5 sterren op basis van 2.503 reviews!

Maak je klaar voor onze grootste Black Friday deals OOIT! 🚀

Ter ere van ons 15-jarig jubileum geven we rondom Black Friday grote kortingen en gratis producten op een beperkt aantal Kits! 🎉 Reserveer NU je plek!

Exclusieve toegang eindigt in:

0
Dagen
0
Uur
0
Min.

Infento Garantie

WAT VALT ONDER DE GARANTIE?

Infento garandeert dat de producten vrij zijn van productiefouten (die zich voordoen tijdens normaal gebruik) gedurende een periode van twee (2) jaar na de datum van aanschaf.

WAT VALT NIET ONDER DE GARANTIE?

De garantie dekt geen claims en schade door:

  1. Normale slijtage
  2. Misbruik zoals, maar niet beperkt tot, ondeugdelijke stalling of zorg voor het product
  3. Gebruik of onderhoud dat afwijkt van de voorschriften in de handleiding
  4. Gebruik dat afwijkt van recreatief gebruik
  5. Het niet opvolgen van de handleiding
  6. Misbruik, onachtzaamheid, verwaarlozing of een ongeluk
  7. Het op eigen wijze aanpassen van het product
  8. Schade aan banden zoals scheuren of gaten
  9. Incorrect gebruik/montage van onderdelen van andere fabrikanten

Infento is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomstige of gevolgschade die direct of indirect ontstaat bij het gebruik van dit product. We bieden geen verlengde garantie. De garantie dekt geen claims die samenhangen met ontevredenheid over het product, zoals gewicht, maten, functionaliteit, kleur of design.

WIE HEEFT RECHT OP DE GARANTIE?

De garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar op derden.

WAT BEHELST DE GARANTIE?

Een defect product waarvan Infento op de hoogte is gesteld binnen de garantieperiode, zal door Infento of (1) gerepareerd of vervangen worden zonder kosten in rekening te brengen, of (2) de aankoopprijs van het product zal worden gerestitueerd. Infento behoudt zich het recht voor te kiezen voor optie 1 of 2. Als Infento ervoor kiest het product te repareren of vervangen, dan betaalt zij tevens de kosten die gemoeid zijn met het terugsturen van het defecte product. De hiervoor genoemde rechten op garantie behelzen de gehele aansprakelijkheid van Infento.

Onze aansprakelijkheid voor alle claims die voortvloeien uit de aanschaf of het gebruik van het product kan niet groter zijn dan het bedrag van de daadwerkelijke, directe schade, tot een bedrag van maximaal 500 euro of de kosten die daadwerkelijk betaald zijn door klant voor het product, ongeacht de basis van de claim en ongeacht of de rechten door Infento toegekend hun initiële doel missen.

Infento aanvaardt geen aansprakelijkheid voor speciale, incidentele of vervolgschade (inclusief gederfde inkomsten of besparingen), ook al is Infento op de hoogte van de mogelijkheid. Sommige wetgeving of jurisprudentie verbiedt het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid of directe of indirecte schade, aldus is bovenstaande niet altijd van toepassing.

ENIG EN EXCLUSIEF RECHTSMIDDEL

Het enige en exclusieve rechtsmiddel bij een defect, is de beperkte garantie. Infento’s enige en exclusieve aansprakelijkheid is het repareren of vervangen van het defecte product. Gerepareerde of vervangen producten geven recht op garantie tot het eind van de garantieperiode van het oorspronkelijk aangeschafte product. De garantie wordt dus met vervanging of reparatie niet verlengd.

HOE MAAK IK AANSPRAAK OP GARANTIE?

Je kunt hier een beroep doen op garantie: support@infento.com Indien je een garantieverzoek verstuurt, moet dit vergezeld worden van: een kopie van de aankoopnota, een beschrijving van het defect en het product en/of foto’s van het product of van het onderdeel dat kapot is of niet correct functioneert. We zullen het product of onderdeel kosteloos repareren, of indien dat niet mogelijk is, vervangen. We zullen de kosten van het retourzenden vergoeden, zo lang het product onder de garantievoorwaarden valt.